Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

system obycejnych diferencialnich rovnic

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 15 theses)
Pokročilé numerické techniky pro řešení systému obyčejných diferenciálních rovnic
 (Tomáš Neugebauer)

2023, Diplomová práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//a8hkrx// | Matematické inženýrství / | Theses on a related topic

Okrajové úlohy pro systémy obyčejných diferenciálních rovnic na R+
 (Jitka Jandová)

2011, Rigorózní práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/z6ka8/ | Matematika / Matematická analýza | Theses on a related topic

Stabilita řešičů soustav obyčejných diferenciálních rovnic
 (Ondřej Markovič)

2018, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128677 | Informační a komunikační technologie / Výpočetní matematika | Theses on a related topic

Asymptotická stabilita systémů lineárních obyčejných diferenciálních rovnic v inženýrských aplikacích
 (Jakub Mašek)

2014, Bakalářská práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//ze74p7// | Aplikované vědy v inženýrství / | Theses on a related topic

Numerické metody řešení obyčejných diferenciálních rovnic vyššího řádu
 (Michal Karafiát)

2021, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//tbp607// | Inženýrská informatika / Informační technologie | Theses on a related topic

Periodická řešení pro systém dvou obyčejných diferenciálních rovnic 2. řádu
 (Pavel KOUBA)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//726df8// | Matematika / Matematika pro vzdělávání | Theses on a related topic

Systémy obyčejných lineárních diferenciálních rovnic
 (Jana Nováková)

2007, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wixgt/ | Aplikovaná matematika / Matematika - ekonomie | Theses on a related topic

Stabilita systémů obyčejných diferenciálních rovnic
 (Miloš Trejtnar)

2012, Bakalářská práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//y17a2r// | Aplikované vědy v inženýrství / | Theses on a related topic

Využití Laplaceovy transformace při řešení diferenciálních rovnic
 (Karol Majcin)

2014, Bakalářská práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//wio0ui// | Inženýrská informatika / Informační a řídicí technologie | Theses on a related topic

Numerické metody řešení diferenciálních rovnic.\nl{}
 (Zdeněk BLATA)

2009, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//gql9wz// | Inženýrská informatika / Informační technologie | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 15 theses)