Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Brownfields

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 15 theses)
Revitalizace brownfields v okolí Kroměříže se za-měřením na bývalé vojenské prostory
 (Kateřina Veselá)

2016, Bakalářská práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//jbi92r// | Ekonomika a management / Management a ekonomika | Theses on a related topic

Revitalizace brownfields v Chomutově
 (Veronika PORCALOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//pmugyv// | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj | Theses on a related topic

Zhodnocení revitalizačních procesů na příkladu brownfields na území obce s rozšířenou působností Litoměřice
 (Alena JENÍKOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//68s2eb// | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj | Theses on a related topic

Revitalizace areálu bývalých Dukelských kasáren v Opavě
 (Dominika Kožušníková)

2020, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://theses.cz/id//h4syhu// | Nerostné suroviny / Evropská škola pro technické znovuvyužití brownfields | Theses on a related topic

Revitalizace bývalých vojenských prostor na území města Kroměříže
 (Eva Apolenářová)

2011, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vhgt7/ | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a správa | Theses on a related topic

Výkonové ukazatele - nástroj měření a řízení výkonnosti podniku HOPPE s.r.o. Chomutov
 (Lukáš Fuksa)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/or0vq/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Místní kina jako součást lokální kultury v obcích okresu Chomutov
 (Lucie Procházková)

2018, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/mzzym/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa | Theses on a related topic

Nezaměstnanost v okrese Chomutov
 (Kateřina Lorencová)

2016, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/lqoq4/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa | Theses on a related topic

Muzea, galerie a stálé expozice jako součást lokální kultury na okresu Chomutov
 (Tereza Šrumová)

2018, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/gg96p/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa | Theses on a related topic

Obecní knihovny a jejich vliv na rozvoj lokální kultury na území okresu Chomutov
 (Kristýna Dinebierová)

2018, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/n2g15/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 15 theses)