Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

hudební činnosti

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Hudebně pohybová výchova dětí předškolního věku jako cesta k tanečnímu divadlu. Musical-motoric education of pre-school age children as a way to a dance theatre
 (Simona BRÁZDOVÁ CHRISTIANOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//of6zwm// | Specializace v pedagogice / Učitelství pro mateřské školy | Theses on a related topic

Hudební činnosti v rozvoji dětí se specifickou vývojovou poruchou chování v předškolním vzdělávání.
 (Petra Chrástová)

2018, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/x8tw9/ | Předškolní a mimoškolní pedagogika / Učitelství pro mateřské školy | Theses on a related topic

Prevence specifických poruch učení v mateřské škole s využitím hudebních činností
 (Jana KLÍMKOVÁ)

2021, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//llzh8v// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Theses on a related topic

Hudební činnosti v rozvoji dětí se specifickou vývojovou poruchou chování v předškolním vzdělávání.
 (Petra Chrástová)

2018, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/x8tw9/ | Předškolní a mimoškolní pedagogika / Učitelství pro mateřské školy | Theses on a related topic

Psychomotorika ve výuce Hudební výchovy na 2. stupni ZŠ
 (Radka ŠPALKOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//paip6j// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - intervence | Theses on a related topic

Hudebně-relaxační činnosti s prvky muzikoterapie v předškolním vzdělávání
 (Tereza Stránská)

2019, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/i21kf/ | Předškolní a mimoškolní pedagogika / Učitelství pro mateřské školy | Theses on a related topic

Vliv relaxační hudby a využití technik muzikoterapie a choreoterapie při práci s mentálně postiženými jedinci
 (Michaela KOTALOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Teologická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//kuc8d1// | Vychovatelství / Pedagogika volného času | Theses on a related topic