Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

pracovni zatez

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 25 theses)
Faktory ovlivňující pracovní zátěž sester na JIP
 (Denisa Benešová)

2021, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xsizb/ | Intenzivní péče / | Theses on a related topic

Pracovní zátěž u všeobecných sester
 (Vladěna Weissbergerová)

2017, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/y4eh0/ | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Strategie zvládání stresu, pracovní zátěž a depresivita u zdravotních sester
 (Kristýna Hájková)

2017, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pi0rj/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Pracovní zátěž sociálních pracovníků ve vybraném pobytovém zařízení pro seniory
 (Gabriela Plevačová)

2017, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yj14z/ | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Stres jako pracovní zátěž v intenzivní péči
 (Kateřina Moltašová)

2020, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/aatf3/ | Intenzivní péče / | Theses on a related topic

Psychická pracovní zátěž a psychohygiena sociálních pracovníků intervenčních center
 (Barbora Jánešová)

2021, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/iyiaz/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a poradenství | Theses on a related topic

Percepce pracovní zátěže a pracovní spokojenosti u sociálních pracovníků
 (Aneta FORMÁNKOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//kba2mf// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce ve veřejné správě | Theses on a related topic

Percepce pracovní zátěže a pracovní spokojenosti pracovníků v sociální sféře
 (Lenka KOSÁKOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//1afkro// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce ve veřejné správě | Theses on a related topic

Pracovní zátěž
 (Jana Sečkařová)

2019, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//h052tw// | Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management | Theses on a related topic

Pracovní zátěž u pracovníků v sociálních službách v domově se zvláštním režimem
 (Barbora TOBOLKOVÁ)

2019, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//hexysi// | Rehabilitace / Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 25 theses)