Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

odpadové hospodářství

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 4 5 » (total: 49 theses)
Plán odpadového hospodářství krajského města Hradec Králové
 (Jiří SOUČEK)

2019, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//2n3ylv// | Ekologie a ochrana prostředí / Odpadové hospodářství | Theses on a related topic

Plán odpadového hospodářství města Kopřivnice
 (Markéta Hrdinová)

2018, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/130259 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Theses on a related topic

Vybrané aspekty odpadového hospodářství v okrese Svitavy
 (Petr Boucník)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vfl1h/ | Geografie a kartografie / Aplikovaná geografie | Theses on a related topic

Plán odpadového hospodářství nemocnice (teoretická práce)
 (Barbora Štěpánková)

2013, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//ga8dfe// | Ekologie a ochrana životního prostředí / Management ochrany životního prostředí | Theses on a related topic

Návrh plánu odpadového hospodářství města Valašské Klobouky na období 2017-2022
 (Leona Vlčková)

2017, Diplomová práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//8d0sr3// | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa a regionální rozvoj | Theses on a related topic

Návrh plánu odpadového hospodářství pro obec Žabovřesky nad Ohří
 (Kateřina Bažantová)

2016, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115182 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Theses on a related topic

Regionální analýza odpadového hospodářství v ČR
 (Jana Klamtová)

2013, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jn3dq/ | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a správa | Theses on a related topic

Strategie odpadového hospodářství pro vybrané území
 (Kateřina Krhánková)

2017, Diplomová práce, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//gvvo12// | Regionální rozvoj / Socioekonomický a environmentální rozvoj regionů | Theses on a related topic

Právní a ekonomické aspekty odpadového hospodářství města Uherský Brod
 (Stanislava Mičíková)

2019, Diplomová práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//646wud// | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa a regionální rozvoj | Theses on a related topic

Evaluace Plánu odpadového hospodářství města Valašské Klobouky
 (Leona Vlčková)

2014, Bakalářská práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//l8rxq4// | Ekonomika a management / Management a ekonomika, specializace Management a ekonomika ve VSRR | Theses on a related topic

« 1 2 3 4 5 » (total: 49 theses)