Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Klíčová, slova, Management, rizik

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 4 » (total: 34 theses)
Možnosti využití americké normy NFPA 921 pro vytvoření celistvého českého předpisu pro výkon státního požárního dozoru na úseku zjišťování příčin vzniku požárů
 (Miroslav ŠÍDA)

2011, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//s5qokp// | Ochrana obyvatelstva / Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE | Theses on a related topic

Právní úprava a realizace ochrany a bezpečnosti zdraví při práci s příklady z výrobních podnikatelských subjektů
 (Luděk Brůček)

2014, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/dp4qe/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Výběr právních předpisů a jejich částečné znění jako pomůcka pro školení k zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci
 (Lubomír Příhoda)

2010, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/o859m/ | Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování | Theses on a related topic

Prevence rizik v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na dálnicích a rychlostních komunikacích
 (Tomáš Skála)

2015, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/lpkd9/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa | Theses on a related topic

Zavedení a rozvoj systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle standardu OHSAS 18001
 (Martina Dvořáková)

2018, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/ce3gc/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Návrh zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při kácení a ořezu stromů mimo les
 (Tomáš Prchlík)

2015, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/110035 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnost práce a procesů | Theses on a related topic

BOZP a vývoj v oblasti používání rtuti a jejích sloučenin a požadavky
 (Veronika Feberová)

2012, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/94339 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnostní inženýrství | Theses on a related topic

Analýza a návrh efektivnějšího systému BOZP v podmínkách společnosti Moraviapress, a.s. Břeclav
 (Karel Řezník)

2015, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/110041 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnost práce a procesů | Theses on a related topic

Analýza bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve výrobním podniku při zavádění nového produktu
 (Barbora Tátošová)

2016, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/slhtq/ | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Dokumentace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany
 (Alexandra Ženková)

2017, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//ha43vh// | Ekonomika a management / Manažerská studia - řízení lidských zdrojů | Theses on a related topic

« 1 2 3 4 » (total: 34 theses)