Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

pracovni rizika

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 22 theses)
Rizika hotovostních operací z pohledu klienta a banky
 (Julie Rozehnalová)

2010, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/t87rf/ | Bankovnictví / Bankovní management | Theses on a related topic

Pracovní rizika při ČPHZ
 (Josef Pros)

2011, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86555 | Hornictví / Hornické inženýrství | Theses on a related topic

Pracovní rizika - identifikace, hodnocení a opatření proti jejich účinkům efektivní a srozumitelnou formou
 (Marek Eich)

2012, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/94324 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnostní inženýrství | Theses on a related topic

Pracovní rizika v administrativě
 (Vladimír Mudrík)

2010, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/79331 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnost práce a procesů | Theses on a related topic

Možné přístupy při volbě finančního nástroje k zabezpečení rizika pracovního úrazu v České republice
 (Jaroslava Janečková)

2013, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

http://theses.cz/id//mmo9la// | Hospodářská politika a správa / Pojišťovnictví | Theses on a related topic

Pojištění jako jeden z nástrojů pro snížení rizika pracovní neschopnosti
 (Klára Polednová)

2016, Diplomová práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//o1yzmv// | Systémové inženýrství a informatika / Pojistné inženýrství | Theses on a related topic

Analýza pracovní spokojenosti a rizika syndromu vyhoření u zaměstnanců organizace poskytující sociální služby
 (Barbora BLISOVÁ)

2018, Diplomová práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//i690y9// | Psychologie / | Theses on a related topic

Přínosy a rizika práce v coworkingových centrech
 (Marta Uhlířová)

2014, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rsuj9/ | Sociální politika a sociální práce / Veřejná politika a lidské zdroje | Theses on a related topic

Rizika práce sestry
 (Gabriela GENGELOVÁ)

2010, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//kwb18p// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Vztah kvality ochranných pracovních pomůcek a rizika na úseku BOZP
 (Radka Vašinová)

2016, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//4e7fma// | Procesní inženýrství / Ovládání rizik | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 22 theses)