Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

rizika pri vykonu prace

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 21 theses)
Zdravotní rizika při výkonu manikérské práce
 (Eliška Stuchlíková)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bhaqh/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství odborných předmětů pro střední školy | Theses on a related topic

Situace osob po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody na trhu práce - rizika při hledání práce
 (Šárka Veselá)

2011, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/z8mp6/ | Sociální politika a sociální práce / | Theses on a related topic

Rizika při výkonu profese sociálního kurátora
 (Michal Medlík)

2010, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fc55k/ | Pedagogika / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Analýza rizik při výkonu pravomoci strážníka obecní policie v regionu Brno
 (Zbyněk Kočí)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/xmccx/ | Bezpečnostní management v regionech / | Theses on a related topic

Rizika pracovníků územních finančních orgánů při výkonu své profese
 (Martina SLEZÁČKOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//49nuno// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Analýza rizik při výkonu služby strážníka městské a obecní policie
 (Petr Káda)

2020, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/pqq42/ | Bezpečnostní management v regionech / | Theses on a related topic

Analýza bezpečnostních rizik při výkonu práce policejních potápěčů
 (Michal Laryš)

2014, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/105268 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technická bezpečnost osob a majetku | Theses on a related topic

Analýza rizik při výkonu služby na obvodním oddělení Policie ČR
 (Michal Joska)

2020, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/vq5rd/ | Bezpečnostní management v regionech / | Theses on a related topic

Vnímání rizika u příslušníků Hasičského záchranného sboru ČR
 (Klára MIČKOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//re7yk8// | Psychologie / | Theses on a related topic

Posouzení rizik při práci ve vybrané organizaci
 (Barbora Fanturová)

2020, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//h6h9kt// | Procesní inženýrství / Ovládání rizik | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 21 theses)