Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

system managementu bozp

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 27 theses)
Systém managementu BOZP dle OHSAS a implementace do firemního prostředí
 (Dominika Letková)

2017, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//qgb9r9// | Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management | Theses on a related topic

Systém managementu BOZP dle OHSAS a implementace do firemního prostředí
 (Pavlína Krná)

2018, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//mejjw1// | Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management | Theses on a related topic

Systém BOZP ve vybraném podniku
 (Adéla Jančaříková)

2016, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/aw18e/ | Veřejná správa / | Theses on a related topic

Posouzení zavedení managementu BOZP do systému řízení výrobního podniku
 (Petr Matyáš)

2019, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/140186 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnost práce a procesů | Theses on a related topic

Analýza rizik v systému managementu BOZP v organizaci Valeo, k.s.
 (Ivana Sobotková)

2009, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/25222 | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Integrace zanikající společnosti do systému managementu BOZP nástupnické společnosti
 (Petra Raichlová)

2011, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86459 | Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin | Theses on a related topic

Systém environmentálního managementu a managementu BOZP v podniku RETIGO s.r.o.
 (Marek MIZERA)

2007, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//1o5cpn// | Procesní inženýrství / Konstrukce technologických zařízení | Theses on a related topic

Návrh na zavedení managementu BOZP ve firmě KORADO, a.s.
 (Veronika Cinková)

2012, Diplomová práce, Akademie Sting

https://is.sting.cz/th/u69ws/ | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Systém managementu BOZP ve výrobním podniku Saint-Gobain Sklo ČR s.r.o.
 (Iva Kloziková)

2008, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/19462 | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Systém managementu BOZP v Dalkii, a. s. Ústí nad Labem
 (Michal Šamárek)

2008, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/69600 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnostní inženýrství | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 27 theses)