Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

caffe

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Podnikatelský plán - založení Caffe & Cocktail baru
 (Tomáš Zakucia)

2020, Bakalářská práce, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné / Slezská univerzita v Opavě

https://is.slu.cz/th/pe383/ | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Podnikatelský plán Caffe&Wine
 (Zuzana Gaubová)

2020, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomie a managmentu

http://theses.cz/id//kxuoky// | Magisterský program (Ing.) / | Theses on a related topic

The Analysis of Customers' Satisfaction with Cafeteria Betulla Caffé
 (Jan KOŽUŠNÍK)

2011, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//u7vnbr// | Filologie / Anglický jazyk pro manažerskou praxi | Theses on a related topic

Podnikatelský plán založení kavárny
 (Adéla Santariusová)

2018, Bakalářská práce, Vysoká škola podnikání a práva, a.s. / Vysoká škola podnikání a práva

http://theses.cz/id//0okj4h// | Ekonomika a management / Podnikání | Theses on a related topic

Úroveň kaváren ve vybraných městech Ústeckého kraje
 (Miroslav Komárek)

2014, Bakalářská práce, Vysoká škola hotelová v Praze

http://is.vsh.cz/th/11956/vsh_b/ | Gastronomie, hotelnictví a turismus / Hotelnictví | Theses on a related topic

Dotrénování neuronové sítě
 (Daniel Pazderník)

2017, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/kyw36/ | Informatika / Aplikovaná informatika | Theses on a related topic

Deep Learning v analýze obrazu
 (Radek Simkanič)

2016, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115986 | Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika | Theses on a related topic

Detekce a rozpoznávání pokerových karet v digitálním obraze
 (Jan HRDLIČKA)

2017, Bakalářská práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//ebpv9x// | Inženýrská informatika / Počítačové řízení strojů a procesů | Theses on a related topic

Konvoluční neuronové sítě v analýze obrazu
 (Jiří Kupka)

2016, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115985 | Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika | Theses on a related topic