Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

detekce

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Detekce vícefázových síťových útoků
 (Jiří Kuneš)

2017, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kobgu/ | Informatika / Počítačové sítě a komunikace | Theses on a related topic

Vybrané typy bakteriální rezistence a možnosti jejich rychlé detekce
 (Martina Sittová)

2019, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xpdpd/ | Lékařská mikrobiologie a imunologie (čtyřleté) / Lékařská mikrobiologie a imunologie | Theses on a related topic

Detekce útoků v IPv6 síti
 (Hana Pospíšilová)

2020, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/b20q5/ | Informatika / Počítačové systémy a zpracování dat | Theses on a related topic

Detekce skupin uživatelů v datech ze systému Slepé mapy
 (Matěj Vaněk)

2016, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bhok2/ | Informatika / Umělá inteligence a zpracování přirozeného jazyka | Theses on a related topic

Kybernetické útoky a jejich detekce
 (Jan Schreier)

2020, Bakalářská práce, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě / Slezská univerzita v Opavě

https://is.slu.cz/th/rc929/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Detekce a využití epigenetických změn při diagnostice a monitorování karcinomu ovaria
 (Daniel Nesrsta)

2021, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/uxco7/ | Biochemie / | Theses on a related topic

Detekce defektů elektronově-optických clonek pomocí neuronových sítí
 (Štěpán Beneš)

2021, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mtdkb/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Detekce strukturních změn v DNA pomocí elektrochemické analýzy
 (Anna Odehnalová)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/c5vn0/ | Biochemie / Analytická biochemie | Theses on a related topic

Automatická detekce negramatických větných konstrukcí pro češtinu
 (Helena Geržová)

2019, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fuz2y/ | Filologie / Český jazyk se specializací počítačová lingvistika | Theses on a related topic

Detekce epileptických mikrozáchvatů
 (Jan Buďa)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ip38v/ | Experimentální biologie / Matematická biologie | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)