Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Požární ochrana

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 4 » (total: 33 theses)
Zhodnocení odborné způsobilosti a odborné přípravy členů jednotek požární ochrany kategorie III v okrese České Budějovice
 (Marie TRÁVNÍČKOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//q86dov// | Ochrana obyvatelstva / Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE | Theses on a related topic

Základní odborná příprava policistů Policie ČR v kontextu celoživotního vzdělávání
 (Ondřej Hájek)

2019, Diplomová práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//tyl6no// | Pedagogika / Andragogika | Theses on a related topic

Střelecká příprava policistů v rámci základní odborné přípravy
 (Radek Žemlička)

2009, Diplomová práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kjmgv/ | Tělesná výchova a sport / Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek | Theses on a related topic

Základní odborná příprava, výchova a vzdělávání policistů v souvislosti s účinností zákona č. 361/2003 Sb.
 (Lukáš JARČÍK)

2010, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//5hjjcc// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika - prevence a resocializace | Theses on a related topic

Základní odborná příprava na Střední policejní škole Ministerstva vnitra v Brně
 (Dana KOTLANOVÁ)

2008, Diplomová práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//y11gfj// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Základní odborná příprava policistů Policie České republiky - školní část
 (Zbyněk ŠVÁBÍK)

2011, Diplomová práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//laxmay// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Komparace řešení konfliktních situací před nástupem na základní policejní výcvik a po jeho ukončení
 (David Trávníček)

2017, Diplomová práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qkc9a/ | Tělesná výchova a sport / Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek | Theses on a related topic

Specifika profesního vzdělávání příslušníků Policie České republiky v rámci základní odborné přípravy
 (Alena Schmittová)

2019, Diplomová práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//ayuuom// | Pedagogika / Andragogika | Theses on a related topic

Odborná příprava základních složek IZS
 (Lukáš SVOBODA)

2013, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//5v8ypm// | Sociální politika a sociální práce / Společenská patologie a logistika terénních rizikových situací | Theses on a related topic

Jednotky SDH obce při plnění úkolů požární ochrany a ochrany obyvatelstva
 (Dana Čípková)

2014, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/suft1/ | Veřejná správa / | Theses on a related topic

« 1 2 3 4 » (total: 33 theses)