Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

KiCAD

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 18 theses)
Simulace šíření tepla na desce plošného spoje u pájení přetavením
 (Michal Sebera)

2019, Bakalářská práce, České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id//e14650// | Elektrotechnika, energetika a management / | Theses on a related topic

Návrh technologie pro osazení plošného spoje
 (Antonín Hradil)

2018, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//j6acd6// | Procesní inženýrství / Výrobní inženýrství | Theses on a related topic

Pájecí deska
 (Lukáš Maděra)

2017, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//w1mmxi// | Informační technologie / Řízení procesů | Theses on a related topic

Modelování teplotního pole ve dvouvrstvé rovinné desce pri termické separaci desek plošných spojů\nl{}
 (Jan HRABOVSKÝ)

2011, Bakalářská práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//zrrgxw// | Inženýrská informatika / Informační a řídicí technologie | Theses on a related topic

Analýza vlivu dusíkové atmosféry na kvalitu pájeného spoje
 (Jan HRABÁNEK)

2012, Bakalářská práce, Fakulta výrobních technologií a managementu / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//bkx8jf// | Strojírenská technologie / Řízení výroby | Theses on a related topic

Výuka designu desek plošných spojů a elektronických obvodů v designovém systému Eagle
 (Ladislav Němec)

2014, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//k4y7h7// | Informační technologie / | Theses on a related topic

Výroba desek plošných spojů pomocí CNC frézovacího zařízení s využitím Open source programů
 (Milan HOUŠŤ)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//h576pf// | Elektrotechnika a informatika / Měřicí a výpočetní technika | Theses on a related topic

Využití open-source nástroje KiCAD pro realizaci ostrovního nabíjecího systému
 (Tomáš LIŠKA)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//j3grwo// | Elektrotechnika a informatika / Měřicí a výpočetní technika | Theses on a related topic

Spokojenost s bydlením a poskytovanými sociálními službami v domě s pečovatelskou službou DPS Uherský Brod
 (Lenka Vráblíková)

2015, absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

http://is.caritas-vos.cz/th/13393/caritas_v/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Sociální a humanitární práce | Theses on a related topic

Aplikace standardů kvality sociálních služeb v DpS Podbořany
 (Ladislav Henlín)

2010, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/khpu7/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 18 theses)