Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Klíčová slova

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 4 » (total: 31 theses)
Uplatňování pohybové aktivity a ukazatele tělesné zdatnosti u adolescentů v Ústí nad Labem
 (Václav ŠONKA)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//j0kxw3// | Tělesná výchova a sport / Sport a zdraví | Theses on a related topic

Vliv aerobiku na vybrané laboratorní ukazatele tělesné zdatnosti
 (Barbora ŠEDĚNKOVÁ)

2013, Disertační práce, Fakulta tělesné kultury / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//abuut1// | Kinantropologie / | Theses on a related topic

Vývoj tělesné zdatnosti a CAVI po kardiovaskulární rehabilitace pacientů - mužů
 (Mária Horváthová)

2011, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/w2ujz/ | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Monitorování ukazatelů tělesné zdatnosti u pravidelně cvičících seniorů
 (Silvie ŠMÍDKOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Fakulta tělesné kultury / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//zagmo3// | Tělesná výchova a sport / Aplikovaná tělesná výchova | Theses on a related topic

Rehabilitace pacientů se sklerózou multiplex kombinovaným tréninkem: vývoj tělesné zdatnosti a kvality života
 (Bohumila Holečková)

2006, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/l8gie/ | Specializace ve zdravotnictví / Léčebná rehabilitace a fyzioterapie | Theses on a related topic

Srovnání výsledků testů tělesné zdatnosti žáků 2. stupně základní školy
 (Lenka JAVORČÍKOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//sqv9ny// | Tělesná výchova a sport / | Theses on a related topic

Kardiovaskulární rehabilitace jako součást léčby metabolického syndromu
 (Zuzana Krubová)

2016, Bakalářská práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ipx01/ | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Kardiovaskulární rehabilitace u pacientů po akutní koronární příhodě
 (Ladislav Baťalík)

2020, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/afbdd/ | Vnitřní lékařství / Kardiologie | Theses on a related topic

Aerobní kapacita, výkonnost a tepenná tuhost (CAVI) u žen po absolvování ambulantního rehabilitačního programu v rámci kardiovaskulární rehabilitace
 (Romana Pavlacká)

2016, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/o7n85/ | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

« 1 2 3 4 » (total: 31 theses)