Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Klíčová slova

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 4 » (total: 34 theses)
Uplatňování pohybové aktivity a ukazatele tělesné zdatnosti u adolescentů v Ústí nad Labem
 (Václav ŠONKA)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//j0kxw3// | Tělesná výchova a sport / Sport a zdraví | Theses on a related topic

Vliv aerobiku na vybrané laboratorní ukazatele tělesné zdatnosti
 (Barbora ŠEDĚNKOVÁ)

2013, Disertační práce, Fakulta tělesné kultury / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//abuut1// | Kinantropologie / | Theses on a related topic

Monitorování ukazatelů tělesné zdatnosti u pravidelně cvičících seniorů
 (Silvie ŠMÍDKOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Fakulta tělesné kultury / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//zagmo3// | Tělesná výchova a sport / Aplikovaná tělesná výchova | Theses on a related topic

Vývoj tělesné zdatnosti a CAVI po kardiovaskulární rehabilitace pacientů - mužů
 (Mária Horváthová)

2011, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/w2ujz/ | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Srovnání výsledků testů tělesné zdatnosti žáků 2. stupně základní školy
 (Lenka JAVORČÍKOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//sqv9ny// | Tělesná výchova a sport / | Theses on a related topic

Rehabilitace pacientů se sklerózou multiplex kombinovaným tréninkem: vývoj tělesné zdatnosti a kvality života
 (Bohumila Holečková)

2006, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/l8gie/ | Specializace ve zdravotnictví / Léčebná rehabilitace a fyzioterapie | Theses on a related topic

Vztah úrovně pohybové aktivity a tělesné zdatnosti u adolescentních jedinců
 (David Stoja)

2023, Bakalářská práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//4xamnx// | Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání / Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem programu Český jazyk se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Vliv pohybové intervence na kondiční ukazatele a parametry celkového tělesného složení vybrané skupiny rekreačně sportujících žen
 (Stanislav VELÍK)

2021, Diplomová práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//evv512// | Pedagogika pohybové prevence / | Theses on a related topic

Evaluation of Investments Efficiency (Net present Value, Return of Investment, IRR, etc.) in the Company
 (Bocheng Zhang)

2018, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/evcuo/ | Ekonomika a management / Business Management and Corporate Finance & Bachelor of Science in Business Administration | Theses on a related topic

Efekt opakovaných ambulantních řízených rehabilitačních programů v rámci kardiovaskulární rehabilitace u mužů
 (Sabina Vejpustková)

2023, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vuo5z/ | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

« 1 2 3 4 » (total: 34 theses)