Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

klimaticke zmeny

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 26 theses)
Zkušenost drobných environmentálně šetrných zemědělců s hospodařením v kontextu klimatické změny
 (Zuzana Hroudová)

2020, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wtg35/ | Humanitní environmentalistika / Environmentální studia | Theses on a related topic

Návrh adaptace obce Lázně Toušeň na projevy klimatické změny
 (Katrin Khodlová)

2020, Diplomová práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/rbx09/ | Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů | Theses on a related topic

Klimatické změny a ekonomická produkce
 (Pavel Šťastný)

2020, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yp9oz/ | Ekonomie / | Theses on a related topic

Velikost snůšky a vajec ocasatých obojživelníků v kontextu klimatické změny
 (František Vařejka)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/l4uw7/ | Ekologická a evoluční biologie / | Theses on a related topic

Dopady klimatické změny na pobřežní regiony - využití metody CLIL ve výuce
 (Ondřej Bureš)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wxplk/ | Geografie a kartografie / Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Dárfúr jako případová studie klimatické změny a konfliktu
 (Benjamin Mlýnek)

2013, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rr7sw/ | Politologie / Bezpečnostní a strategická studia | Theses on a related topic

Klimatická změna a Nepál - změny a potřeby v oblastech institucí, adaptačních opatření a souvisejícím financování v Nepálu
 (Tek Jung Mahat)

2019, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gbzd3/ | Životní prostředí a zdraví / Environmentální chemie a toxikologie | Theses on a related topic

Klimatické změny jako bezpečností faktor v rámci nucené migrace (Případová studie Eritrea)
 (Quang Do Thai)

2017, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/75280 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní politika a diplomacie | Theses on a related topic

Posouzení vhodnosti převodu porostů na les trvale tvořivý a posouzení dopadů klimatické změny na LHC Posudov
 (Magdalena Pellarová)

2020, Diplomová práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//ol909a// | Lesní inženýrství / | Theses on a related topic

Dopady klimatické změny na bezpečnost práce ve městech
 (Zdeněk Maléř)

2020, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/140235 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnostní inženýrství | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 26 theses)