Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Kvalita

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Vyhodnocování projekce extrudovaných profilů na měřícím zařízení Keyence
 (Adéla Lubojacká)

2014, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/106134 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Management jakosti | Theses on a related topic

Výkonové normy pro operace měření.
 (Petr Novotný)

2016, Bakalářská práce, Vysoká škola polytechnická Jihlava

http://theses.cz/id//nj6cib// | Ekonomika a management / Finance a řízení | Theses on a related topic

Polohování CNC frézky dle normy ISO 230-2
 (Libor BRAVENEC)

2012, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//8kly2v// | Procesní inženýrství / Řízení jakosti | Theses on a related topic

Zavedení, udržování a zlepšování systému managementu kvality ve vybrané zkušební laboratoři dle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018
 (Michal Smahel)

2021, Diplomová práce, Fakulta materiálově-technologická / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://theses.cz/id//pr7hbw// | Management kvality a řízení průmyslových systémů / Management kvality | Theses on a related topic

Konstrukční návrh variabilní vzduchové tratě pro testování charakteristik ventilátorů dle normy ČSN 123061
 (Lukáš PADUA)

2017, Bakalářská práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//6ss9hz// | Strojírenství / Konstrukce průmyslové techniky | Theses on a related topic

Velikost počatečního přetlaku ve vztahu ke zkouškám prováděným dle technické normy pro hodnocení zpětných protiexplozivních klapek
 (David Štroch)

2017, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/118568 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Theses on a related topic