Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

místní akční skupina

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 4 » (total: 31 theses)
Aplikace principu LEADER při rozvoji rurálního prostoru na příkladu MAS Horní Pomoraví
 (Martina BENEDIKTOVÁ)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//3xvx42// | Geografie / Regionální geografie | Theses on a related topic

Vliv programu LEADER na rozvoj venkova na území místní akční skupiny
 (Eva ŠŤASTNÍKOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//wx3ney// | Hospodářská politika a správa / Strukturální politika EU pro veřejnou správu | Theses on a related topic

Zjištění přínosu Místních akčních skupin nad rámec Strategického plánu LEADER v rámci České republiky.
 (Lenka BREJCHOVÁ)

2012, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//rsvus2// | Ekonomika a management / Strukturální politika EU a rozvoj venkova | Theses on a related topic

Analýza strategického plánu LEADER Místní akční skupiny Vizovicko a Slušovicko
 (Marie POLÁCHOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//p32lpb// | Ekonomika a management / Finanční řízení podniku | Theses on a related topic

Simulace procesu přidělování dotací v rámci Strategického plánu LEADER
 (Jan Libosvár)

2012, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/34944 | Kvantitativní metody v ekonomice / Ekonometrie a operační výzkum | Theses on a related topic

Podpora rozvoje venkova v regionu Hranicko prostřednictvím Strategického plánu Leader
 (Bára Dluhošová)

2014, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/107695 | Hospodářská politika a správa / Eurospráva | Theses on a related topic

Strategický plán LEADER v mikroregionu Luhačovské Zálesí
 (Dušan RICHTER)

2010, Diplomová práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//c7b3j3// | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa a regionální rozvoj | Theses on a related topic

Analýza vlivu čerpání dotací z Programu rozvoje venkova prostřednictvím metody LEADER na rozvoj venkova Olomouckého okresu
 (Sandra PETRÁŠOVÁ)

2013, Diplomová práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//0y1oih// | Politologie / | Theses on a related topic

Realizace strategického plánu Leader v oblasti Českého středohoří-Poohří
 (Vendula KVAPILOVÁ)

2009, Diplomová práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//cepevo// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Místní akční skupina a podpora podnikání v regionu Rakovnicka
 (Michaela Jelínková)

2016, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/hve9d/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa | Theses on a related topic

« 1 2 3 4 » (total: 31 theses)