Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

talent management

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 16 theses)
Partnerství a spolupráce univerzit a podnikatelského sektoru
 (Monika Nejedlá)

2011, Diplomová práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//kmd2mb// | Hospodářská politika a správa / Ekonomika veřejného sektoru | Theses on a related topic

Ruští intelektuálové v emigraci a jejich institucionální základna v Praze (na modelu Ruské svobodné univerzity a přidružených institucí, 1923-1945)
 (Jaromír Mach)

2012, Disertační práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wq871/ | Historické vědy (čtyřleté) / Historie - obecné dějiny | Theses on a related topic

Návrh spolupráce žáků střední odborné školy knihovnické a studentů Informačních studií a knihovnictví Masarykovy univerzity v Brně
 (Lucie Prudíková)

2010, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/br503/ | Informační studia a knihovnictví / | Theses on a related topic

Úloha a možnosti nestátních neziskových organizací při řešení krizových situací a systém spolupráce mezi nimi a orgány krizového řízení
 (Petr NĚMEC)

2012, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//y8xdb0// | Ochrana obyvatelstva / Civilní nouzová připravenost | Theses on a related topic

The University and Private Company Cooperation in the Context of talent Management: Technical University of Liberec and Valbek, spol. s r.o.
 (Michal Hlavnička)

2014, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/tzd5z/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance & Master of Business Administration | Theses on a related topic

Fyzická ochrana objektu soukromé firmy
 (Martin Pajgr)

2015, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/110134 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technická bezpečnost osob a majetku | Theses on a related topic

The University and Private Company Cooperation in the Context of talent Management: Technical University of Liberec and Valbek, spol. s r.o.
 (Michal Hlavnička)

2014, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/tzd5z/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance & Master of Business Administration | Theses on a related topic

Zkvalitnění systémů výběru a adaptace zaměstnanců ve vybrané organizaci
 (Alice Štefková)

2017, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/117737 | Ekonomika a management / Management | Theses on a related topic

Efektivita podnikového vzdělávání v rámci Talent managementu pohledem zaměstnanců
 (Anna Podsedníková)

2015, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/e8wxs/ | Pedagogika / Andragogika | Theses on a related topic

Talent Management a jeho význam pro MSP
 (Tomáš Mach)

2019, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/d5apg/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 16 theses)