Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Závěrečná práce

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 27 theses)
Zhodnocení technické efektivnosti pobytových sociálních služeb dle modelu Data Envelopment Analysis
 (Izabela Ertingerová)

2021, Disertační práce, Ekonomická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://theses.cz/id//8487pa// | Ekonomické teorie / Ekonomie | Theses on a related topic

Analysis of the impact of family planning on China’s economy
 (Yichen Huang)

2018, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/77278 | Ekonomie a hospodářská správa / Economics | Theses on a related topic

Analysis of Employee Productivity Incentives
 (Ludvík Hart)

2019, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/78326 | Ekonomie a hospodářská správa / Ekonomická analýza | Theses on a related topic

Analýza produkční funkce firmy
 (Lenka Altmanová)

2007, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/2089 | Kvantitativní metody v ekonomice / Statistika a ekonometrie | Theses on a related topic

Aplikace dynamické produkční funkce
 (Robert Arzumanov)

2011, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/32608 | Kvantitativní metody v ekonomice / Matematické metody v ekonomii | Theses on a related topic

Návrh projektů na podporu produkční a mimoprodukční funkce zemědělství v CHKO Bílé Karpaty na základě hodnocení dopadů zemědělské politiky
 (Ivona Plšková)

2015, Diplomová práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//qxbfii// | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa a regionální rozvoj | Theses on a related topic

Ekonometrická analýza produkčních funkcí
 (Radoslav Fašanek)

2010, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mqmp0/ | Kvantitativní metody v ekonomice / Matematické a statistické metody v ekonomii | Theses on a related topic

Analýza determinantů produkčních funkcí firem, environmentální regulace a jejich vliv na znečištění ovzduší z pohledu modelu dílčí rovnováhy
 (Martin Račan)

2014, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/44131 | Hospodářská politika a správa / Ekonomika a správa životního prostředí | Theses on a related topic

Náklady při založení podniku v ČR a v zemi v rámci EU
 (Barbora Hörbingerová)

2016, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/qk0qk/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Význam stanovení vstupních nákladů na realizaci investičního projektu
 (Vojtěch Brzák)

2018, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/yb0e7/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 27 theses)