Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 26 theses)
Využití Activity based costing v podniku poskytujícím služby
 (Daniela Řičánková)

2016, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hq2ig/ | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Využití Activity Based Costing v řízení logistických nákladů (na příkladu konkrétní společnosti)
 (Kristina Havlíková)

2017, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/73603 | Finance a účetnictví / Účetnictví a finanční řízení podniku | Theses on a related topic

Využití metody Activity Based Costing v řízení zdravotního zařízení
 (Kateřina Čápová)

2018, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/75635 | Finance a účetnictví / Účetnictví a finanční řízení podniku | Theses on a related topic

Projekt aplikace metody Activity Based Costing ve vybrané společnosti
 (Nikola Konečná)

2017, Diplomová práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//ct8st6// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika | Theses on a related topic

Implementace metody Activity-Based Costing v procesech tepelného zpracování
 (Petr Balon)

2018, Disertační práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/133981 | Řízení průmyslových systémů / | Theses on a related topic

Projekt řízení nákladů v procesu nákupu s použitím metody Activity-Based Costing v podniku Meopta - optika, s. r. o.
 (Lenka Pavlačková)

2017, Diplomová práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//ajikhi// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika | Theses on a related topic

Time-Driven Activity-Based Costing
 (Xiya Yang)

2019, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/80836 | Finance and Accounting / | Theses on a related topic

Analýza nákladů při léčbě karcinomu prostaty - aplikace metody Activity Based Costing
 (Tomáš Husár)

2020, Diplomová práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//dshizy// | Systémová integrace procesů ve zdravotnictví / | Theses on a related topic

Aplikace metody Activity Based Costing na vybraných diagnozách
 (Karel Bauer)

2017, Diplomová práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//wxdh5m// | Systémová integrace procesů ve zdravotnictví / | Theses on a related topic

Analýza nákladů při léčbě karcinomu prostaty - aplikace metody Activity Based Costing
 (Tomáš Husár)

2020, Diplomová práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//tpbbcm// | Systémová integrace procesů ve zdravotnictví / | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 26 theses)