Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

alokace

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Alokace rizika u dodávek investičních celků na klíč dle FIDIC Silver Book
 (Jan Surý)

2017, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/al9ar/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Veřejné projekty jako nástroj efektivní alokace veřejných financí
 (Lucie Onderková)

2018, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ynfbe/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa | Theses on a related topic

Alokace nákladů podnikovým procesům
 (Barbora Svobodová)

2019, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rwojy/ | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Rozpočet EU, výše příspěvku ČR a srovnání s výší alokace SF určené pro ČR
 (Petra Polmová)

2013, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/qn252/ | Bankovnictví / Bankovní management | Theses on a related topic

Alokace mandátů: Případová studie Bolívie
 (Jaromír Vojtaj)

2013, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/h5nkw/ | Politologie / | Theses on a related topic

Riziko vzniku škody na věci a jeho alokace v obchodních závazkových vztazích
 (Eliška Krajíčková)

2014, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/i4qij/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Alokace nákladů v konkrétním podniku
 (Gilda Görcsösová)

2015, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/klgu0/ | Finance a účetnictví / Finance | Theses on a related topic

Alokace nákladů a její vliv na dosahování nákladových úspor
 (Hana Deduchová)

2019, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//a1ixnm// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika | Theses on a related topic

Systém pro podporu alokace lidských zdrojů
 (Patrik Samko)

2019, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/79844 | Aplikovaná informatika / Informační systémy a technologie | Theses on a related topic

Alokace režijních nákladů na vybrané produkty dopravního podniku
 (Eliška MACHÁŇOVÁ)

2016, Diplomová práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//71g811// | Aplikované vědy a informatika / Finanční informatika a statistika | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)