Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

nakladove alokace

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 14 theses)
Metody alokace a estimace nákladů pro optimalizaci komplexní údržby energetických zařízení
 (Přemysl VORÁČ)

2011, Diplomová práce, Fakulta ekonomická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//a7d2vg// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Alokace režijních nákladů na vybrané produkty dopravního podniku
 (Eliška MACHÁŇOVÁ)

2016, Diplomová práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//71g811// | Aplikované vědy a informatika / Finanční informatika a statistika | Theses on a related topic

Alokace nákladů a její vliv na dosahování nákladových úspor
 (Hana Deduchová)

2019, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//a1ixnm// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika | Theses on a related topic

Alokace režijních nákladů na vybrané produkty dopravního podniku
 (Eliška MACHÁŇOVÁ)

2016, Diplomová práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//ynl7nq// | Aplikované vědy a informatika / Finanční informatika a statistika | Theses on a related topic

Alokace nákladů jako nástroj dosahování nákladových úspor podniku
 (Radka Němcová)

2016, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//zudlpo// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika | Theses on a related topic

Alokace nákladů a její vliv na dosahování nákladových úspor podniku
 (Michal Karlas)

2017, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//f1ocnx// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika | Theses on a related topic

Problematika řízení a alokace režijních nákladů v podmínkách výrobních podniků
 (Petr NOVÁK)

2009, Disertační práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//4qlhcf// | Ekonomika a management / Management a ekonomika | Theses on a related topic

Analýza alokace režijních nákladů ve stavební firmě
 (Radana HANÁČKOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//2jkfoc// | Ekonomika a management / Finanční řízení podniku | Theses on a related topic

Metodika tvorby rozpočtu a nákladové kalkulace ve Angels Wheels, s.
 (Jakub Normark)

2017, Bakalářská práce, Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty) / České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id/2qzgty/ | Ekonomika a management / Řízení a ekonomika průmyslového podniku | Theses on a related topic

Efektivní alokace místních veřejných statků na příkladu konkrétních obcí
 (Kateřina Hudziecová)

2016, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/71270 | Ekonomika a management / Management | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 14 theses)