Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

epické divadlo

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 11 theses)
Dokumentární divadlo a jeho využití
 (Zuzana Burianová)

2012, Bakalářská práce, Divadelní fakulta / Akademie múzických umění v Praze

http://hdl.handle.net/10318/7627 | Dramatická umění / Režie-dramaturgie činoherního divadla | Theses on a related topic

Divadlo actor-specific: Downův syndrom jako divadelní stylizace
 (Jitka Vrbková)

2020, Disertační práce, Divadelní fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/ad0nm/ | Dramatická umění / | Theses on a related topic

Principy autenticity v dokumentárním divadle
 (Barbora Herčíková)

2013, Diplomová práce, Divadelní fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/zer8y/ | Dramatická umění / Činoherní režie | Theses on a related topic

Analýza inscenace Opletal v Divadle na cucky v Olomouci.
 (Slávka MAŠÍNOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//qxhhzx// | Teorie a dějiny divadla, filmu a masmédií / Teorie a dějiny dramatických umění | Theses on a related topic

Divadlo Feste – současné sociálně-politické divadlo
 (Kristýna Bartošková)

2018, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/c8a1d/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Sdružená uměnovědná studia | Theses on a related topic

Současné politické divadlo a jeho možnosti při výchově mládeže
 (Lucie Macová)

2017, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ej4og/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie a dějiny divadla | Theses on a related topic

Rudý a rudější: angažované - politické divadlo E. F. Buriana
 (Hana Reisigová)

2014, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rb151/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie a dějiny divadla | Theses on a related topic

Současné české politické divadlo v kontextu mediality a komunikace
 (Daniela LIENDL)

2018, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//40btfk// | Teorie a dějiny divadla, filmu a masmédií / Teorie a dějiny dramatických umění | Theses on a related topic

Výchova uměním bez "vciťování"? Brechtovo epické divadlo s přesahem do brněnského prostředí.
 (Petra Kopáčková)

2015, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dwg0f/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství estetické výchovy pro střední školy | Theses on a related topic

Epické prvky a neprofesionální divadlo
 (Kateřina Horáčková)

2013, Diplomová práce, Divadelní fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/dr8kt/ | Dramatická umění / Divadlo a výchova | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 11 theses)