Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

scénický, tanec, a, film, 1898-1993

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Lidový tanec a jeho zpracování pro jeviště
 (Soňa Demeterová)

2016, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zzkvo/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Sdružená uměnovědná studia | Theses on a related topic

Konverze industriální stavby na kulturní prostory využívané pro divadelní účely a scénický tanec
 (Eliška Tanzerová)

2016, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/51889 | Ekonomika a management / Arts Management | Theses on a related topic

Tanec v českém hraném filmu 1898-1993
 (Klára Lidová)

2017, Disertační práce, Hudební a taneční fakulta / Akademie múzických umění v Praze

http://hdl.handle.net/10318/9979 | Taneční umění / Choreografie a teorie choreografie | Theses on a related topic

Scénický tanec a jeho možnosti v pedagogickém procesu
 (Martina Tomanová)

2010, Diplomová práce, UHK, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM518 | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika rehabilitační činnosti a management speciálních zařízení | Theses on a related topic

Kathak a jeho vliv na moderní scénický tanec
 (Božena Nesvačilová)

2012, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//zbn4sz// | Teorie a dějiny divadla, filmu a masmédií / Scénická a mediální studia | Theses on a related topic

Tanec v českém hraném filmu 1898-1993
 (Klára Lidová)

2017, Disertační práce, Hudební a taneční fakulta / Akademie múzických umění v Praze

http://hdl.handle.net/10318/9979 | Taneční umění / Choreografie a teorie choreografie | Theses on a related topic