Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Odborná připravenost

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 15 theses)
Analyzing the System for Employee Training and Development in Order to Improve Service Quality in Radisson Blu Alcron Hotel in Prague
 (Natália Gécziová)

2015, Bakalářská práce, Vysoká škola hotelová v Praze

http://is.vsh.cz/th/13624/vsh_b/ | Gastronomie, hotelnictví a turismus / Hospitality Management | Theses on a related topic

Naplňování norem Evropské Unie v oblasti ochrany obyvatelstva
 (Eva HOUŽVIČKOVÁ)

2017, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//yeek5l// | Ochrana obyvatelstva / Civilní nouzová připravenost | Theses on a related topic

Informovanost obyvatelstva v důchodovém věku v oblasti ochrany obyvatelstva ve vybraném území Jihočeského kraje
 (Lucie HOLÁ)

2019, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//wmf4po// | Ochrana obyvatelstva / Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE | Theses on a related topic

Vývoj systému ochrany obyvatelstva v České republice
 (Martin Kulhánek)

2018, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje Praha / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut - AMBIS, a.s.

http://theses.cz/id//x4tsqe// | Bezpečnostní management v regionech / | Theses on a related topic

Instituce a zařízení regionu působící v systému ochrany obyvatelstva
 (Veronika Smolková)

2016, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//mcez3t// | Ochrana obyvatelstva / | Theses on a related topic

Finanční zabezpečení systémů ochrany obyvatelstva ve vybraných evropských státech
 (Lukáš Rozkovec)

2015, Bakalářská práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//vs91nz// | Ekonomika a management / Management ochrany podniku a společnosti | Theses on a related topic

Systém zabezpečení ochrany obyvatelstva na území obce s rozšířenou působností Olomouc
 (Vít Špilháček)

2016, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//b8dc96// | Ekonomika a management / Bezpečnostní studia | Theses on a related topic

Program výchovy a vzdělávání občanů v oblasti ochrany obyvatelstva se zvláštním důrazem na zdravotně postižené osoby
 (Tomáš MAZÁK)

2015, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//bxd5b0// | Ochrana obyvatelstva / Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE | Theses on a related topic

Využití geografického informačního systému v oblasti ochrany obyvatelstva
 (Jakub Doupovec)

2016, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//738g2l// | Ochrana obyvatelstva / | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 15 theses)