Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Komunitní zahrada

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 4 » (total: 32 theses)
Transfer práv k duševnímu vlastnictví z univerzitních výzkumných projektů financovaných z prostředků Evropské unie
 (Jana Dostalová)

2015, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ulquf/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Výběr projektů pro financování z veřejných výdajových programů
 (Eliška Petřeková)

2018, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tucoh/ | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a správa | Theses on a related topic

Dluhové financování z pohledu daní z příjmů v evropských zemích
 (Iva Srbová)

2016, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/74458 | Finance a účetnictví / Zdanění a daňová politika | Theses on a related topic

Možnosti financování aktivit v potravinářském a chemickém průmyslu z prostředků evropských fondů v programovém období 2014 - 2020 z vybraného operačního programu
 (Denis Petrík)

2016, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//56bgq8// | Chemické a procesní inženýrství / Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků | Theses on a related topic

Financování středních škol z evropských fondů
 (Jana Brančová)

2011, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vnapk/ | Právní specializace / Veřejná správa | Theses on a related topic

Efektivnost financování regionálních projektů infrastruktury z Evropských strukturálních fondů
 (Radka Vejrostová)

2016, Diplomová práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//c1ub6k// | Ekonomika a management / Manažersko-ekonomický | Theses on a related topic

Podnikatelský záměr a jeho financování z evropských fondů
 (Taras HUBAL)

2016, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//xtw7as// | Ekonomika a management / Řízení a ekonomika podniku | Theses on a related topic

Zhodnocení možností financování venkova z evropských fondů v obcích oblasti Protivínska
 (Pavla FIALOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//o81odk// | Hospodářská politika a správa / Strukturální politika EU pro veřejnou správu | Theses on a related topic

Provozně-hospodářský rok z pohledu příjemce dotace z OPŽP
 (Lukáš Vykydal)

2018, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128981 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Ekonomika a management v průmyslu | Theses on a related topic

Management projektů Probační a mediační služby financovaných z Evropského sociálního fondu
 (Michaela Brůnová)

2006, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz | Ekonomika a management / Mezinárodní ekonomika a právo v podnikání | Theses on a related topic

« 1 2 3 4 » (total: 32 theses)