Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

eia

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 16 theses)
Participace veřejnosti na procesu EIA záměrů větrných elektráren
 (Petr Mudra)

2016, Diplomová práce, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//p2qs6g// | Regionální rozvoj / Socioekonomický a environmentální rozvoj regionů | Theses on a related topic

Participace veřejnosti na procesu EIA záměrů bioplynových stanic
 (Tereza Göghová)

2016, Diplomová práce, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//92xi8h// | Regionální rozvoj / Socioekonomický a environmentální rozvoj regionů | Theses on a related topic

Metodické možnosti posudzovania vizuálneho impaktu v procese EIA
 (Jozef Sedláček)

2017, Disertační práce, Zahradnická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//sfr9yd// | Zahradní a krajinářská architektura / Zahradní a krajinářská architektura | Theses on a related topic

Proces zkvalitňování legislativy EIA – zákona o posuzování vlivů na životní prostředí v České republice
 (David Benda)

2010, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/e8i9f/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa | Theses on a related topic

Participace veřejnosti na procesu EIA
 (Petra Bilíková)

2015, Bakalářská práce, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//aobmhz// | Regionální rozvoj / Socioekonomický a environmentální rozvoj regionu | Theses on a related topic

Vliv zbudování golfového hřiště na životní prostředí studie EIA Česká Krumlov
 (Nikol HÁVOVÁ)

2015, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//pcy5x6// | Zemědělské inženýrství / Agroekologie | Theses on a related topic

Posuzování vlivu konkrétní stavby na životní prostředí (EIA)
 (Jan György)

2011, Diplomová práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//89fxfh// | Dopravní inženýrství a spoje / Provozní spolehlivost dopravních prostředků a infrastruktury: Ochrana životního prostředí v dopravě | Theses on a related topic

Využití metod vícekriteriálního rozhodování v procesu EIA
 (Aleš Klimpl)

2012, Diplomová práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//jbj73y// | Systémové inženýrství a informatika / Informatika ve veřejné správě | Theses on a related topic

Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) v právu EU
 (Tereza Králová)

2011, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/34079 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Podnikání a právo | Theses on a related topic

Právní úprava procesu posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví (EIA)
 (Pavlína Pašková)

2011, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//o3scu5// | Ekologie a ochrana životního prostředí / Management ochrany životního prostředí | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 16 theses)