Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

landscape revitalization

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 21 theses)
Hodnocení revitalizované krajiny jezera Most v porovnání s revitalizovanou krajinou v oblasti Lužické jezerní krajiny ve SRN
 (Vladimír PÁTEK)

2019, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//4ir7u7// | Ekologie a ochrana prostředí / Revitalizace krajiny | Theses on a related topic

Revitalizace krajiny v lokalitě Háje v k.ú. Zubří u Nového Města na Moravě
 (Aneta Dvořáková)

2017, Diplomová práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//gzrlc4// | Krajinné inženýrství / | Theses on a related topic

Revitalizace krajiny prostřednictvím finančních nástrojů Programu rozvoje venkova
 (Tomáš SAZEČEK)

2020, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//7xlx6f// | Ekologie a ochrana prostředí / Revitalizace krajiny | Theses on a related topic

Zpracování studie revitalizace krajiny ve vybraném povodí
 (Veronika LEXOVÁ)

2018, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//dbbosf// | Zemědělská specializace / Pozemkové úpravy a převody nemovitostí | Theses on a related topic

Porovnání revitalizované krajiny po těžbě uhlí na příkladu podkrušnohorské krajiny v porovnání s revitalizačními projekty Lužické jezerní krajiny v SRN
 (Michael KARAS)

2018, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//dzsjrf// | Ekologie a ochrana prostředí / Revitalizace krajiny | Theses on a related topic

Ověření metodiky revitalizace krajiny na příkladu Radovesické výsypky
 (Dana SUKDOLÁKOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//0qegso// | Inženýrská ekologie / Vodní hospodářství | Theses on a related topic

Revitalizace krajiny po těžbě uhlí na Sokolovsku- zaměření na konkrétní projekt
 (Markéta WÁGNEROVÁ)

2011, Bakalářská práce, Fakulta ekonomická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//wcxb5g// | Ekonomika a management / Management obchodních činností | Theses on a related topic

Revitalizace krajiny na Mostecku
 (Václav ČECH)

2012, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//uz0r4v// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana životního prostředí | Theses on a related topic

Zhodnocení revitalizačního zásahu v urbanizované krajině ve vztahu ke krajinnému rázu.
 (Tomáš PÍCHA)

2012, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//8eoqsp// | Zemědělské inženýrství / Pozemkové úpravy a převody nemovitostí | Theses on a related topic

Revitalizace krajiny po těžbě
 (Zdeňka Moravcová)

2017, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//fbhwxk// | Zemědělská specializace / Agroekologie | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 21 theses)