Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

revitalizace krajiny

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Porovnání revitalizované krajiny po těžbě uhlí na příkladu podkrušnohorské krajiny v porovnání s revitalizačními projekty Lužické jezerní krajiny v SRN
 (Michael KARAS)

2018, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//dzsjrf// | Ekologie a ochrana prostředí / Revitalizace krajiny | Theses on a related topic

Hodnocení revitalizované krajiny jezera Most v porovnání s revitalizovanou krajinou v oblasti Lužické jezerní krajiny ve SRN
 (Vladimír PÁTEK)

2019, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//4ir7u7// | Ekologie a ochrana prostředí / Revitalizace krajiny | Theses on a related topic

Revitalizace Klíšského potoka - výukový materiál pro návrh revitalizace
 (Michaela BÁBELOVÁ)

2016, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//vsph8u// | Ekologie a ochrana prostředí / Revitalizace krajiny | Theses on a related topic

Revitalizace krajiny a její financování na lokální úrovni na příkladu města Jaroměřice nad Rokytnou
 (Klára Chroustová)

2020, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/80879 | Ekonomie a hospodářská správa / Veřejná správa a regionální rozvoj | Theses on a related topic

Revitalizace krajiny prostřednictvím finančních nástrojů Programu rozvoje venkova
 (Tomáš SAZEČEK)

2020, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//7xlx6f// | Ekologie a ochrana prostředí / Revitalizace krajiny | Theses on a related topic

Zpracování studie revitalizace krajiny ve vybraném povodí
 (Veronika LEXOVÁ)

2018, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//dbbosf// | Zemědělská specializace / Pozemkové úpravy a převody nemovitostí | Theses on a related topic

Revitalizace krajiny v lokalitě Háje v k.ú. Zubří u Nového Města na Moravě
 (Aneta Dvořáková)

2017, Diplomová práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//gzrlc4// | Krajinné inženýrství / | Theses on a related topic

Revitalizace krajiny po těžbě
 (Zdeňka Moravcová)

2017, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//fbhwxk// | Zemědělská specializace / Agroekologie | Theses on a related topic

Změny krajiny povodí Olšového potoka od 18. století do současnosti a návrh jeho revitalizace
 (Dagmar NAJMANOVÁ)

2012, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//l6whb3// | Ekologie a ochrana prostředí / Revitalizace krajiny | Theses on a related topic

Začlenění obnovitelných zdrojů energie do krajiny a obnova krajiny po likvidaci obnovitelného zdroje
 (Kateřina KODĚROVÁ)

2012, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//gthclq// | Ekologie a ochrana prostředí / Revitalizace krajiny | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)