Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

transformace energetiky

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Obchodní modely pro komunitní obnovitelnou energetiku v procesu transformace českého energetického sektoru
 (Viera Pechancová)

2019, Disertační práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//9szmoa// | Ekonomika a management / Management a ekonomika | Theses on a related topic

Budoucnost konvenční energetiky v transformaci na nízkouhlíkovou ekonomiku EU
 (Jana Szarvasová)

2013, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/41002 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod | Theses on a related topic

Projekt implementace projektového řízení ve společnosti ORGREZ, a.s. jako jeden z předpokladů pro využití nových tržních příležitostí v oboru energetiky
 (Magda VALENTOVÁ)

2008, Diplomová práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//pz4dqf// | Ekonomika a management / Management a marketing | Theses on a related topic

Vývoj privatizačního procesu elektro-energetiky v ČR v letech 1990-2011
 (Markéta Večerníková)

2011, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/32494 | Ekonomie a hospodářská správa / Národní hospodářství | Theses on a related topic

Analýza transformace leteckého turbokompresorového motoru TV3-117 na energetickou jednotku
 (Martin LÖFLER)

2017, Diplomová práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//frhbw7// | Strojní inženýrství / Stavba energetických strojů a zařízení | Theses on a related topic

Zařízení pro transformaci solární energie a jejich vliv na životní prostředí
 (Ondřej Klofát)

2012, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//ggcrsi// | Ekologie a ochrana životního prostředí / Management ochrany životního prostředí | Theses on a related topic

Analýza zásad, odpovědností a pravomocí při nákupu materiálu v jaderné energetice
 (Patrik Polomski)

2012, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zvm6u/ | Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování | Theses on a related topic

Problematika rozvoje obnovitelných zdrojů energie na lokální úrovni
 (Tomáš Trubačík)

2015, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vsc7k/ | Mezinárodní teritoriální studia / Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost | Theses on a related topic

Vliv prudkých skokových manipulací s vodní hladinu MVE a vodních děl na biotu, zejména na ichtyofaunu na příkladu řeky Ploučnice a dolního Labe
 (David BOURA)

2020, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//ak3k79// | Ekologie a ochrana prostředí / Revitalizace krajiny | Theses on a related topic