Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

wind power

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 17 theses)
Innovation System Wind Energy Industry
 (Robert Gnauck)

2011, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/34561 | Ekonomika a management / International Management | Theses on a related topic

Výpočty a kartografická vizualizace viditelnosti větrných elektráren
 (Ivan Džugan)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/w22cd/ | Aplikovaná geografie / Aplikovaná geografie a geoinformatika | Theses on a related topic

Založení malého podniku na výrobu elektrické energie alternativními zdroji - větrná elektrárna
 (Jana Hybnerová)

2012, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vm7om/ | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Založení malého podniku na výrobu elektrické energie alternativními zdroji - větrná elektrárna
 (Martin Petrovič)

2008, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/b1jtk/ | Ekonomika a management / Podnikové hospodářství | Theses on a related topic

Analýza výkonové charakteristiky větrné turbíny pro malou větrnou elektrárnu
 (Martin Vanda)

2012, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/92852 | Elektrotechnika / Elektroenergetika | Theses on a related topic

Založení malého podniku na výrobu elektrické energie alternativními zdroji - větrná elektrárna
 (Vít Zouhar)

2008, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/v6ad2/ | Ekonomika a management / Podnikové hospodářství | Theses on a related topic

Analýza podnikatelského záměru na výstavbu větrných elektráren
 (Martin Petrovič)

2010, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ck1sm/ | Ekonomika a management / Podnikové hospodářství | Theses on a related topic

Metody objektivního porovnání charakteristických vlastností větrných elektráren při jejich připojování v rámci distribuovaných energetických systémů
 (Jiří MAREŠ)

2015, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//5369uk// | Elektrotechnika a informatika / Elektrotechnika a energetika | Theses on a related topic

Aplikace tématu Větrné elektrárny a využití energie větru ve výchovně-vzdělávacím procesu
 (František ŠEJNOHA)

2012, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//fg2hd6// | Učitelství pro střední školy / Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základních škol a učitelství technické a informační výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol | Theses on a related topic

Zhodnocení a komparace dopadu na životní prostředí výroby 1 MJ elektrické energie v jaderné elektrárně a ve větrné elektrárně v České republice využitím metody LCA-LIFE-CYCLE Assesment.
 (Juraj Turjak)

2014, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/106202 | Inženýrská ekologie / Ochrana životního prostředí v průmyslu | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 17 theses)