Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

masová média

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 12 theses)
Vydavatelství Sanoma Media jako součást mediálního trhu
 (Jitka Miškovská)

2012, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/qaa39/ | Ekonomika a management / Marketingová komunikace | Theses on a related topic

Terorismus a internet
 (Tereza Miškechová)

2013, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hsl9b/ | Informační studia a knihovnictví / | Theses on a related topic

Instituce a divák: Faktory ovlivňující divácký prožitek umění v kontextu současných institucí
 (Karina Kottová)

2015, Disertační práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/d4koh/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury (čtyřleté) / Teorie a dějiny umění | Theses on a related topic

Dětský divák a specifika jeho vnímání divadelního jazyka
 (Anna Ročková)

2018, Bakalářská práce, Divadelní fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/gwhjy/ | Dramatická umění / Dramatická výchova | Theses on a related topic

Divák v (hyper)prostoru: O možnostech performativního diváctví
 (Anna Chrtková)

2019, Diplomová práce, Divadelní fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/y0mbe/ | Dramatická umění / Scénografie | Theses on a related topic

Divák v centre pozornosti: práca s publikom súčasného tanca vo vybraných kultúrnych organizáciách
 (Miroslava Kobrtková)

2017, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ozs1y/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Management v kultuře | Theses on a related topic

Podoby ilustrace a dětský divák
 (Alena Kubisková)

2015, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/eyug7/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství estetické výchovy pro střední školy | Theses on a related topic

Divák jako aktér
 (Lumíra Přichystalová)

2019, Diplomová práce, Akademie múzických umění v Praze

http://theses.cz/id//an0h7o// | Dramatická umění / | Theses on a related topic

Televizní divák v 21. století
 (Petr Kameník)

2012, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hcb6h/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie interaktivních médií | Theses on a related topic

Současný filmový divák: výzkum náštěvníků brněnského kina Art
 (Hana Oherová)

2011, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/j0xfy/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Management v kultuře | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 12 theses)