Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

bagging

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Binární klasifikace pomocí rozhodovacích stromů
 (Anh Tuan Hoang)

2018, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/73742 | Kvantitativní metody v ekonomice / Ekonometrie a operační výzkum | Theses on a related topic

Binární klasifikace pomocí rozhodovacích stromů
 (Anh Tuan Hoang)

2018, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/73742 | Kvantitativní metody v ekonomice / Ekonometrie a operační výzkum | Theses on a related topic

Klasifikace a predikce funkcionálních dat
 (Aneta Šikyňová)

2021, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dd9va/ | Aplikovaná matematika / Statistika a analýza dat | Theses on a related topic

Klasifikace textů z Diskusních fór v IS MU
 (Václav Divíšek)

2013, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cpbl5/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Metody strojové klasifikace pro výběr optimálního estimátoru křivosti
 (Filip HÁCHA)

2019, Bakalářská práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//s7u3tg// | Inženýrská informatika / Informatika | Theses on a related topic

Rozhodovací stromy a jejich aplikace při analýze dat
 (Tomáš Hejret)

2015, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/108605 | Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika | Theses on a related topic