Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

calphad metoda

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 17 theses)
Studium reálných jakostí ocelí metodami DTA a TMA
 (Jan Mucha)

2017, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119546 | Procesní inženýrství / Procesní inženýrství a metody kontroly kvality | Theses on a related topic

Studium tepelných kapacit ocelí metodou DSC
 (Jitka Habáňová)

2015, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/108978 | Procesní inženýrství / Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu | Theses on a related topic

Termodynamické modelování sigma fáze v soustavě Co-Cr
 (Aneta Holemářová)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/aa8s6/ | Chemie / Matematika se zaměřením na vzdělávání Chemie se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Termodynamické modelování v soustavě Ni-Se
 (Kateřina Buchlovská)

2021, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yavjr/ | Chemie / Chemie se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Výpočet celkové energie uspořádaných struktur v soustavách tranzitních kovů z prvních principů
 (Květuše Chvátalová)

2007, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/g3b3n/ | Chemie / Fyzikální chemie | Theses on a related topic

Příprava a měření vybraných vlastností vrstev nanoprášku Ag na Cu substrátu
 (Jakub Zálešák)

2010, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/f6up9/ | Chemie / | Theses on a related topic

Termodynamické modelování v soustavách obsahujících titan
 (Michal Folvarčný)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sid1q/ | Chemie / | Theses on a related topic

Fázová a termická analýza slitin soustavy Sb-Sn-Zn
 (Ondřej Zobač)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vw7a5/ | Chemie / Fyzikální chemie | Theses on a related topic

Teoretické a experimentální studium teplot fázových transformací ocelí
 (Ondřej Martiník)

2018, Disertační práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/133120 | Metalurgie / Chemická metalurgie | Theses on a related topic

Nanomateriály kovů a jejich slitin
 (Ondřej Zobač)

2015, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/uwxtb/ | Chemie (čtyřleté) / Fyzikální chemie | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 17 theses)