Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

sigma faze

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 22 theses)
Ab initio výpočty vlastností a stability sigma fází v soustavě Ni-V
 (Kristýna Gazdová)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ifrqu/ | Chemie / | Theses on a related topic

Termodynamické modelování sigma fáze v soustavě Co-Cr
 (Aneta Holemářová)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/aa8s6/ | Chemie / Matematika se zaměřením na vzdělávání Chemie se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Návrh a ověření tepelného zpracování pro odstranění zkřehnutí oceli SUPER 304H způsobeného precipitací sigma fáze
 (Lucie Pilsová)

2019, Diplomová práce, České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id//0wsrlv// | Strojní inženýrství / | Theses on a related topic

Optimalizace výrobní linky v pivovaru s využitím Lean Six Sigma
 (Lukáš Moravec)

2018, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128771 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Management kvality | Theses on a related topic

Využití metodiky Six Sigma ve vývojové fázi projektu zaměřeného na eliminaci prachu po vibračních zkouškách v zadní svítilně
 (Veronika Bartoňová)

2018, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129618 | Strojní inženýrství / Dopravní technika a technologie | Theses on a related topic

Optimalizace podnikových procesů pomocí metodiky Lean Six Sigma
 (Martin Kutálek)

2014, Diplomová práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/ig18y/ | Ekonomika a management / Informační technologie a management | Theses on a related topic

Zlepšování podnikových procesů pomocí Lean Six Sigma technik
 (Josef Vícha)

2021, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//dd93wt// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika | Theses on a related topic

Analýza možností aplikace metodiky Six Sigma na vybraném projektu
 (Daniel Kohl)

2015, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/109229 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Management jakosti | Theses on a related topic

Aplikace metodiky Six Sigma na vybraný projekt v podniku
 (Martin Kaňovský)

2016, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//exsbc2// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika - Vybrané procesy v podniku | Theses on a related topic

Aplikace metodiky Lean Six Sigma při řešení problému interních reklamací
 (Kateřina Týmlová)

2015, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/69890 | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 22 theses)