Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

ecological framework

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Vymezení kostry ekologické stability krajiny v okolí obce Kojetín
 (Kristýna Moravčíková)

2018, Bakalářská práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//1dysnx// | Zahradní a krajinářská architektura / Zahradní a krajinářské realizace | Theses on a related topic

Zmapování toku řeky Želivky v rámci studia ekologických invazí a invazních netýkavek Impatiens glandulifera a I. parviflora.
 (Miroslav URBAN)

2011, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//iqno0h// | Botanika / | Theses on a related topic

Ekologická výchova jako průřezové téma v RVP na 1. stupni ZŠ
 (Pavla Češková)

2007, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tu9o1/ | Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Theses on a related topic

Intimate partner violence among university students in Kosovo and its correlates: exploring violence socialization and approval of violence
 (Kaltrina Kelmendi)

2016, Disertační práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vdb7s/ | Psychologie (čtyřleté) / Sociální psychologie (angl.) | Theses on a related topic

Využití znalostí o rozšíření a nárocích významných taxonů makrozoobentosu, především řádu Ephemeroptera, pro hodnocení stavu tekoucích vod
 (Hana Janovská)

2017, Rigorózní práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ony97/ | Ekologická a evoluční biologie / Zoologie | Theses on a related topic