Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Úhel smáčení

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Vliv nových médií na filmovou a video produkci
 (David Andrle)

2011, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/33573 | Aplikovaná informatika / Kognitivní informatika | Theses on a related topic

Monitorování chování kapky pomocí vysokorychlostní kamery
 (Radim Svozil)

2020, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/141269 | Strojírenství / Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení | Theses on a related topic

Měření zeta potenciálu a kontaktního úhlu smáčení vzorků z lokality Darkov
 (Šárka Dvořáková)

2019, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137142 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Theses on a related topic

Vyhodnocení účinnosti odmašťování povrchů kovů pomocí online měření povrchového napětí a úhlu smáčení
 (Kristýna Králová)

2017, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119973 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Theses on a related topic

Využití metod měření statického a dynamického kontaktního úhlu smáčení pro určení povrchové energie anorganických a polymerních substrátů
 (Martina KOŘENKOVÁ)

2012, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//uuol9n// | Chemie a technologie materiálů / Materiálové inženýrství | Theses on a related topic