Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Business

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 16 theses)
Business Plan of B&B Commercial Activity s.r.o.
 (Michaela Bugajová)

2019, Bakalářská práce, NEWTON College a.s. / NEWTON College a.s.

http://theses.cz/id//251ihd// | Ekonomika a management / Global Business and Management | Theses on a related topic

Podnikatelský plán
 (Adam Ptáček)

2014, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/41953 | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Podpora genderové diverzity v LEGO Production s.r.o. v roce 2015
 (Renata Vostrá)

2015, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/46626 | Ekonomie a hospodářská správa / Národní hospodářství | Theses on a related topic

Zaměstnanecké benefity ve společnosti FitCraft Production, a.s.
 (Petra Hrušková)

2011, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/85836 | Ekonomika a management / Účetnictví a daně | Theses on a related topic

Analýza systému řízení ve firmě J.D.Production, s.r.o.
 (Igor KLEČKA)

2014, Bakalářská práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//wf2waq// | Ekonomika a management / Management a ekonomika, specializace Management a ekonomika podniku | Theses on a related topic

Bosch Production System: řízení spotřebou u vybraných procesů ve výrobě
 (Eliška Valová)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/79318 | Ekonomika a management / Management | Theses on a related topic

Ideál ženy v ruské literatuře 20. a 30. let 20. století (na příkladu děl Cement, Jak se kalila ocel a Jedenačtyřicátý)
 (Markéta Mládková)

2017, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kglns/ | Humanitní studia / Ruský jazyk a literatura | Theses on a related topic

Kovářské svařování a damascénská ocel v učňovském školství
 (Jan Lokajíček)

2012, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/iczyr/ | Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování | Theses on a related topic

Vliv svařování na dvoufázovou ocel pro bezpečnostní prvky autokaroserií
 (Petr Ondráček)

2015, Bakalářská práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//h14n6v// | Dopravní technologie a spoje / Dopravní prostředky: Silniční vozidla | Theses on a related topic

Analýza sporu u WTO mezi Ruskou federací a USA o opatřeních na ocel a hliník
 (Lenka Salvetová)

2018, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/76430 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 16 theses)