Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

rodina

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 29 theses)
Příbuzenská pěstounská péče - rizika a přínosy pro děti
 (Šárka Adamcová)

2021, absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

https://is.caritas-vos.cz/th/qhtnf/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Charitativní a sociální práce | Theses on a related topic

Příbuzenská pěstounská péče: prožívání zabezpečení péče a výchovy vnuků ze strany prarodičů
 (Šárka ADAMCOVÁ)

2021, Bakalářská práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//mgoale// | Sociální politika a sociální práce / Charitativní a sociální práce | Theses on a related topic

Příbuzenská pěstounská péče z pohledu pěstounů.
 (Ivana BIELANOVÁ)

2019, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//ecuezd// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Příbuzenská pěstounská péče pohledem sociálních pracovníků
 (Veronika Malenovská)

2019, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//9ukquu// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Pěstounská péče
 (Jana Logan)

2018, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/j2bwt/ | Právní specializace / Sociálně právní činnost | Theses on a related topic

Příbuzenská pěstounská péče z pohledu odborníků a široké veřejnosti
 (Lucie ŠTĚPÁNOVÁ)

2021, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//qjelkl// | Vychovatelství / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Příbuzenská pěstounská péče - vzdělávání pěstounů v Ostravě
 (Kateřina NÁVRATOVÁ)

2022, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//94fi57// | Vychovatelství / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Příbuzenská pěstounská péče a její motivace
 (Diana Pidimová)

2022, Diplomová práce, Fakulta filozofická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//9rnl44// | Resocializační pedagogika / | Theses on a related topic

Příbuzenská pěstounská péče, její pozitiva a úskalí
 (Lenka Mikešová)

2022, Diplomová práce, Fakulta filozofická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//tda67z// | Resocializační pedagogika / | Theses on a related topic

Pěstounská péče příbuzenská jako jedna z možností náhradní rodinné péče
 (Lenka Plocková)

2016, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//xmwzk5// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 29 theses)