Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

zdraví

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 12 theses)
Zhodnocení výtěžnosti vzorků zpracovaných technikou cytobloku a porovnání jednotlivých metod zpracování.
 (Kamila Kiliánová)

2016, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/twy25/ | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Theses on a related topic

POROVNÁNÍ TECHNIKY KONTRAKCE-RELAXACE A VÝDRŽ-RELAXACE Z KONCEPTU PROPRIOCEPTIVNÍ NEUROMUSKULÁRNÍ FACILITACE
 (Marie DREISEITELOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Fakulta tělesné kultury / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//f12lbc// | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Vliv posedu a rozložení bicí soupravy na výsledný zvuk hráče
 (Jakub Kačic)

2018, Bakalářská práce, Hudební fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/nn7mt/ | Hudební umění / Jazzová interpretace | Theses on a related topic

Telo ako objekt. Objekt ako telo.
 (Viktor Černický)

2018, Diplomová práce, Divadelní fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/lsrt5/ | Dramatická umění / Taneční a pohybové divadlo a výchova | Theses on a related topic

Telo duša telo
 (Stanislava Páleníčková)

2016, Bakalářská práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//uofxry// | Výtvarná umění / Multimédia a design - Design obuvi | Theses on a related topic

Telo nástroj tanečníka
 (Martina Vargová)

2016, Diplomová práce, Divadelní fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/j9hzq/ | Taneční umění / Taneční pedagogika | Theses on a related topic

Telo ako krajina pre experiment v súčasnej reklame
 (Gabriel Práczel)

2020, Bakalářská práce, Vysoká škola kreativní komunikace, s.r.o. / Vysoká škola kreativní komunikace, s.r.o.

http://theses.cz/id//ahfjdb// | Kreativní marketing a komunikace / | Theses on a related topic

Telo v priestore, priestor v tele
 (Daša Horváthová)

2015, Diplomová práce, Hudební a taneční fakulta / Akademie múzických umění v Praze

http://hdl.handle.net/10318/8957 | Taneční umění / Pedagogika tance | Theses on a related topic

Lee Miller surealizmus, telo, zobrazenie smrti
 (Mária Kubinová)

2012, Diplomová práce, Filmová a televizní fakulta / Akademie múzických umění v Praze

http://hdl.handle.net/10318/7403 | Filmové, televizní a fotografické umění a nová média / Fotografie | Theses on a related topic

Telo, myseľ, duša
 (Hana MIŠOVIČOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Fakulta umění / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//chwbnv// | Výtvarná umění / Grafika | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 12 theses)