Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

UAS

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 15 theses)
Control system design for unmanned aerial vehicle autopilot
 (Milan MALINA)

2020, Bakalářská práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//sij6m7// | Aplikované vědy a informatika / Kybernetika a řídicí technika | Theses on a related topic

Design of Application for Assessing the Height of Trees in Forest Stands Based on Images from an Unmanned Aerial Vehicle
 (Martin Machala)

2016, Disertační práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//aup3qf// | Aplikovaná geoinformatika / | Theses on a related topic

Návrh aplikace bezpilotních systémů (UAS) u Celní správy České republiky
 (Alexandr Benda)

2017, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/118707 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technická bezpečnost osob a majetku | Theses on a related topic

Správa poplatků na ochranu životního prostředí vykonávaná Celní správou ČR
 (Lenka Hlaváčová)

2014, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/n5giy/ | Právní specializace / Veřejná správa | Theses on a related topic

Daňová exekuce movitých a nemovitých věcí z pohledu Celní správy ČR
 (Jana Bálintová)

2017, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/uzchq/ | Veřejná správa / | Theses on a related topic

Správa spotřebních daní orgány celní správy
 (David Porembský)

2010, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lv6um/ | Právní specializace / Veřejná správa | Theses on a related topic

Návrh aplikace bezpilotních systémů (UAS) u Celní správy České republiky
 (Alexandr Benda)

2017, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/118707 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technická bezpečnost osob a majetku | Theses on a related topic

Maven plugin na generovanie kódu pre UAS Forms
 (Tatiana Fritzová)

2019, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kofv8/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Verifikace výsledků matematického modelování znečišťování ovzduší modelem ADMOSS s využitím měření pomocí UAS a biomonitoringu
 (Vladislav Svozilík)

2019, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://theses.cz/id//6xfgvm// | Geodézie, kartografie a geoinformatika (čtyřleté) / Geoinformatika | Theses on a related topic

Analýza přesnosti výpočtu objemu deponie skrývkových hmot po generalizaci vstupních dat při použití leteckého systému (UAS)
 (Antonín Fryč)

2020, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/141535 | Geodézie a kartografie / Inženýrská geodézie | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 15 theses)