Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Mračno bodů

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 11 theses)
Uložení a analýza bodového mračna bodů v Oracle Spatial
 (Michal KÁRA)

2011, Diplomová práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//3hxam5// | Geomatika / | Theses on a related topic

Výpočet stromových charakteristik v bukovém porostu na základě fotogrammetrického mračna bodů
 (Michal Ferdus)

2018, Bakalářská práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//n2skqr// | Lesnictví / | Theses on a related topic

Uložení a analýza bodového mračna bodů v Oracle Spatial
 (Michal KÁRA)

2011, Diplomová práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//3hxam5// | Geomatika / | Theses on a related topic

Pokročilé techniky v Oracle ? speciální funkce pro multimediální data
 (Matúš Varačka)

2013, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//72dz9f// | Inženýrská informatika / Počítačové a komunikační systémy | Theses on a related topic

Porovnání vlastností databázových systémů Oracle a PostgreSQL pro uložení geografických dat
 (Petr Sadovský)

2015, Bakalářská práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//du1f3k// | Systémové inženýrství a informatika / Ekonomická informatika | Theses on a related topic

Porovnání verzí aplikací na platformě Oracle Developer a Oracle DB
 (Ondřej ŠIMICE)

2012, Bakalářská práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//4sji4i// | Inženýrská informatika / Informatika | Theses on a related topic

Ochrana dat Oracle databázového stroje
 (Luděk Holý)

2010, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/fkma1/ | Bankovnictví / Informační technologie | Theses on a related topic

Migrace databázových objektů mezi SŘBD Oracle a PostgreSQL
 (Pavel MÁČKA)

2011, Diplomová práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//qwd234// | Inženýrská informatika / Softwarové inženýrství | Theses on a related topic

Porovnání možností systémů Teradata a Oracle
 (Jonáš Mimra)

2011, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/34690 | Aplikovaná informatika / Informatika | Theses on a related topic

Uložení a analýza bodového mračna bodů v Oracle Spatial
 (Michal KÁRA)

2011, Diplomová práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//3hxam5// | Geomatika / | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 11 theses)