Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

cena energie

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 23 theses)
Cena elektrické energie pro koncového zákazníka
 (Martin Kubínek)

2016, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zf9rh/ | Finance a účetnictví / Finance | Theses on a related topic

Problematika záporných cen spotových cen elektrické energie
 (Karolína Súkupová)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/klj90/ | Aplikovaná matematika / Matematika - ekonomie | Theses on a related topic

Vliv instalovaných obnovitelných zdrojů na cenu elektrické energie
 (Martina Salačová)

2016, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115567 | Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin | Theses on a related topic

Modelování a predikce spotových cen elektrické energie
 (Petr Bořil)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gqbos/ | Matematika / Finanční a pojistná matematika | Theses on a related topic

Projektové financování obnovitelných zdrojů energie
 (Jarmila Tošovská)

2011, Diplomová práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/qkpiu/ | Ekonomika a management / Finance | Theses on a related topic

Využití větrné energie v podmínkách ČR
 (Ondřej Jung)

2010, Diplomová práce, UHK, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM369 | Učitelství pro střední školy / Učitelství pro střední školy - informatika, Učitelství pro střední školy - základy techniky | Theses on a related topic

Tepelná energie, její zdroje a ceny ve vybrané společnosti
 (Tereza Nováková)

2016, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115287 | Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin | Theses on a related topic

Ekonomické konsekvence státních zásahů: Spotový trh s elektřinou v ČR a vliv výkonu obnovitelných zdrojů elektrické energie na tržní cenu
 (Roman Studýnka)

2019, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pun45/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa | Theses on a related topic

Roční vyúčtování ceny tepelné energie v návaznosti na účetnictví teplárenské společnosti v roce 2014
 (Martin Havlín)

2016, Bakalářská práce, ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. / ŠKODA AUTO a.s.

http://theses.cz/id//5grpj8// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management provozu | Theses on a related topic

Problematika dlouhodobého majetku a vliv odpisů na cenu tepelné energie ve společnosti Teplo Zlín, a.s.
 (Blanka Filgasová)

2018, Bakalářská práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//pbjsfu// | Hospodářská politika a správa / Účetnictví a daně | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 23 theses)