Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

metastázy

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 17 theses)
Římskokatolická církev v Československu v letech 1948-1956 s přihlédnutím k brněnské diecézi
 (Markéta Rošková)

2012, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qhg8k/ | Historické vědy / Archivnictví | Theses on a related topic

Dynamika vegetativního šíření Huperzia selago v subalpínských fytocenózách Luční a Studniční hory v Krkonoších
 (Sylva Hučková)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM4967 | Biologie / Systematická biologie a ekologie | Theses on a related topic

Změny optických vlastností listu vybraných vždyzelených rostlin v reakci na zvýšenou dávku UV-B záření
 (Jaromír Stehlík)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/izw13/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Theses on a related topic

Vliv epigenetických změn na vybrané fytohormony a transkripty zahrnuté v imunitní reakci rostlin
 (Lukáš Mazur)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zzlek/ | Biochemie / | Theses on a related topic

Vliv účinných složek rybího tuku v krmné dávce prasat na expresi vybraných proteinů modulujících zánětlivou reakci.
 (Rea Jarošová)

2017, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//6rjvs2// | Zootechnika / Živočišné biotechnologie | Theses on a related topic

Analýza proteinů s využitím imobilizovaného Clostripainu a techniky Selected Reaction Monitoring (SRM)
 (Jana Baronová)

2013, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//dc7odv// | Speciální chemicko-biologické obory / Analýza biologických materiálů | Theses on a related topic

Sezónní změny v reakci vodivosti xylému na iontové složení xylémové šťávy u vybraných dřevin
 (Pavlína Doubková)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qswnp/ | Ekologická a evoluční biologie / Učitelství biologie pro střední školy | Theses on a related topic

Analýza proteinů s využitím imobilizovaného Clostripainu a techniky Selected Reaction Monitoring (SRM)
 (Jana Baronová)

2013, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//dc7odv// | Speciální chemicko-biologické obory / Analýza biologických materiálů | Theses on a related topic

Optimalizace podmínek cílené analýzy vybraných peptidů a proteinů technikou PRM na analyzátoru QTOF maXis
 (Lenka NOSÁLKOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//hfy992// | Biochemie / | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 17 theses)