Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 13 theses)
New approaches in platinum-based therapy of solid tumors
 (Olga Vondálová Blanářová)

2013, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zam3v/ | Biologie (čtyřleté) / Fyziologie živočichů | Theses on a related topic

Rozlišení DNA modifikované protinádorově účinnými komplexy platiny proteiny HMB: studie závislosti afinity na sekvenci DNA
 (Kateřina Chválová)

2006, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cvr5r/ | Fyzika / Biofyzika | Theses on a related topic

Inhibice transkripce indukovaná vybranými protinádorově účinnými komplexy platiny v lidských nádorových buňkách.
 (Monika TRTÍKOVÁ)

2021, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//7kbvz4// | Biotechnologie a genové inženýrství / | Theses on a related topic

Role modifikací DNA komplexy kovů v terapii rakoviny.
 (Jitka PRACHAŘOVÁ)

2013, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//zucnrk// | Fyzika / Biofyzika | Theses on a related topic

Analýza interakcí DNA s protinádorově účinnými komplexy přechodných kovů pomocí viskozimetrie
 (Nela MATULOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//rxfidf// | Fyzika / Molekulární biofyzika | Theses on a related topic

Interakce topoizomerázy I s DNA modifikovanou protinádorově aktivními komplexy kovů
 (Kateřina Bradáčová)

2006, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wj3ch/ | Fyzika / Biofyzika | Theses on a related topic

Cell cycle genes co-expression in multiple myeloma and plasma cell leukemia
 (Fedor Kryukov)

2013, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/un104/ | Onkologie (čtyřleté) / Onkologie | Theses on a related topic

Human Embryonic Stem Cells: Cell Cycle Regulation and Reaction to DNA damage
 (Tomáš Bárta)

2012, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dnt0h/ | Lékařská biologie (čtyřleté) / Lékařská biologie | Theses on a related topic

Buněčný cyklus a metabolický stres jako regulátor růstu rakovinových buněk
 (Zuzana Šrámková)

2018, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/q5ein/ | Biologie (čtyřleté) / Fyziologie živočichů | Theses on a related topic

Účinek nového platinového cytostatika LA-12 na stabilitu a aktivitu proteinu p53 v lidských nádorových buňkách
 (Eva Roubalová)

2007, Rigorózní práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/g8iu0/ | Biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 13 theses)