Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

železnice

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 13 theses)
Tranzitní železniční koridory na území ČR a jejich vliv na zkvalitňování dopravní obslužnosti v rámci ČR
 (Jan KOTYZA)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//epfecd// | Geografie / Regionální geografie | Theses on a related topic

Železniční infrastruktura ve východočeském regionu
 (Vladimír Raška)

2011, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/29567 | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Návrh a optimalizace vybavení autoservisu
 (Marcela Bendová)

2018, Bakalářská práce, Institut celoživotního vzdělávání / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//si8smz// | Technické znalectví a pojišťovnictví / Technické znalectví a pojišťovnictví | Theses on a related topic

Vysoko-rychlostní železnice na trase Paříž-Lyon-Marseille – úspěšný projekt?
 (Daniela Kuchtová)

2018, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/w15i5/ | Hospodářská politika a správa / Hospodářská politika | Theses on a related topic

Nový stát, nová železnice. Proměna československé železniční dopravy v počátcích první republiky.
 (Daniel Kovář)

2017, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/aue43/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství historie pro střední školy | Theses on a related topic

Nový stát, nová železnice. Proměna československé železniční dopravy v počátcích první republiky.
 (Daniel Kovář)

2017, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/x1kck/ | Historické vědy / Historie | Theses on a related topic

Soukromé železnice a jejich potenciál
 (Monika Vejrostová)

2016, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qz2nc/ | Hospodářská politika a správa / Hospodářská politika | Theses on a related topic

Regionální železnice - vznik, význam pro dopravní obsluhu, kontext
 (Jan Oujeský)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tn0zu/ | Geografie a kartografie / Sociální geografie a regionální rozvoj | Theses on a related topic

Konkurenční potenciál železnice vůči ostatním módům hromadné dopravy
 (Ján Ondreják)

2019, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wgd10/ | Hospodářská politika a správa / Hospodářská politika | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 13 theses)