Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

deinstitucionalizace

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Využití konceptu percepčního regionu při výzkumu institucionalizace a deinstitucionalizace regionů na příkladu (ne)existence českých zemí
 (Petr Marek)

2018, Rigorózní práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vgc97/ | Geografie a kartografie / Sociální geografie a regionální rozvoj | Theses on a related topic

Změny kvality života jedinců s vysokou mírou podpory v rámci procesu deinstitucionalizace
 (Renata Dvořáková)

2015, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/whn35/ | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Individuální plánování v průběhu transformace a deinstitucionalizace sociálních služeb pro osoby s postižením
 (Kateřina Koutecká)

2014, Bakalářská práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

http://theses.cz/id//gjrqsl// | Sociální práce / Sociální práce a penitenciární péče | Theses on a related topic

Proces deinstitucionalizace sociálních služeb pro seniory na Královéhradecku
 (Monika Wohnerová)

2016, Diplomová práce, Ústav sociální práce / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM4190 | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Dějiny institucí speciálně pedagogické péče od počátku lidské civilizace k procesu deinstitucionalizace
 (Štěpán Duháň)

2015, Diplomová práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//0cdje5// | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Transformace a deinstitucionalizace sociálních služeb
 (Veronika Suchá)

2016, Bakalářská práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//bs5xlm// | Sociální práce / Sociální práce a penitenciární péče | Theses on a related topic

Deinstitucionalizace sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením a její vliv na kvalitu života uživatelů
 (Hana Moravcová)

2016, Diplomová práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//qvn64c// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Regionální identita obyvatel Pelhřimovska v kontextu regionální deinstitucionalizace
 (Marcela DAŇKOVÁ)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//umk8tk// | Geografie / Regionální geografie | Theses on a related topic

Vliv vzdělávání na průběh transformace a podporu deinstitucionalizace pobytové sociální služby
 (Jana Krčmářová)

2017, Diplomová práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//32kb0l// | Pedagogika / Andragogika | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)