Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

transformace

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Transformace města Ústí nad Labem po roce 1989. Institucionální, sociální a urbánní transformace.
 (Jiří BAUDIS)

2018, Diplomová práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//j2xzgt// | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a veřejná správa | Theses on a related topic

Projekt transformace účetních výkazů společnosti Zlaté jablko, a.s. na účetní výkazy podle meziná-rodních standardů a vliv této transformace na finanční analýzu
 (Blanka KADLČÍKOVÁ)

2010, Diplomová práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//ppuy74// | Hospodářská politika a správa / Finance | Theses on a related topic

Transformace českého bankovictví po roce 1989
 (Dagmar Fichtnerová)

2016, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/odxzw/ | Bankovnictví / Bankovní management | Theses on a related topic

Transformace české ekonomiky v oblasti bankovnictví
 (Michaela Šidáková)

2016, Diplomová práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/w7419/ | Ekonomika a management / Finance - blok B | Theses on a related topic

Právní aspekty transformace ústavní péče o osoby s mentálním postižením
 (Lukáš Křupala)

2016, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xvf0g/ | Veřejná správa / | Theses on a related topic

Transformace kulturních institucí s případovou studií města Znojma
 (Dita Becková)

2019, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/povvj/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Management v kultuře | Theses on a related topic

Možnosti transformace Moravského divadla Olomouc, p. o., na jinou právní formu
 (Radka Pospíšilová)

2019, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/no4ed/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Management v kultuře | Theses on a related topic

Integrální transformace
 (Tereza Veřmiřovská)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jk0i0/ | Matematika / Finanční a pojistná matematika | Theses on a related topic

Vybrané transformace roviny komplexních čísel
 (Pavel Boháč)

2018, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/c8vw8/ | Matematika (čtyřleté) / Obecné otázky matematiky | Theses on a related topic

Transformace regionu po roce 1989 na příkladu SO ORP Jihlava se zaměřením na zpracovatelský průmysl
 (Veronika Šindelková)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/h62gi/ | Geografie a kartografie / Geografie | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)