Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

public lighting

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 23 theses)
Outdoor Visible Light Communications (Public Lighting Systems, Vehicle to Vehicle - V2V, etc.)
 (Lukáš Danys)

2018, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/133059 | Informační a komunikační technologie / Mobilní technologie | Theses on a related topic

Využití Public Private Partnership v oblasti služeb veřejného osvětlení v České republice
 (Veronika HOFFMANNOVÁ)

2014, Diplomová práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//6mslsn// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Projekt PPP v oblasti veřejného osvětlení
 (Kateřina Hrušková)

2009, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/tvea4/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Webový GIS ve veřejné správě s případovou studií pasportizace a správy veřejného osvětlení obce
 (Martin ŠTUMPA)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//6j038j// | Geografie / Ekonomická geografie a regionální rozvoj | Theses on a related topic

Efektivnost PPP projektu v oblasti veřejného osvětlení
 (Kateřina Hrušková)

2011, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/n09nn/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Veřejné osvětlení jako veřejný statek
 (Vojtěch NÁVĚLEK)

2013, Diplomová práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//s4o0b9// | Humanitní studia / Anglická filologie - Aplikovaná ekonomická studia | Theses on a related topic

Problematika veřejných služeb zajišťovaných municipalitami: analýza sítě veřejného osvětlení na příkladu města Ostravy
 (Martin DEKAŘ)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//2bofzg// | Geografie / Geografie a regionální rozvoj | Theses on a related topic

Projektová studie řešení rozvoje systémů veřejných osvětlení měst formou přenesené správy
 (Marcela Smolová)

2011, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/kdc86/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Optimalizace osvětlovacích soustav veřejného osvětlení z hlediska enviromentálních vlivů
 (Ondřej Kopa)

2016, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/116235 | Elektrotechnika / Elektroenergetika | Theses on a related topic

Projektová dokumentace polygonu veřejného osvětlení
 (Jakub Jakubík)

2020, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/140493 | Projektování elektrických systémů a technologií / | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 23 theses)