Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

smart mobility

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 11 theses)
The Complexity of Smart Services and Structure of the Smart City
 (Sok Dina)

2018, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cecp9/ | Aplikovaná informatika / Služby - výzkum, řízení a inovace (angl.) | Theses on a related topic

Smart mobility in regional cities in the Czech Republic
 (Dominika Pastvová)

2018, Bakalářská práce, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//319v1u// | Regional Development / Socioeconomic and Environmental Development of Regions | Theses on a related topic

Application of Smart City methodology in Afghanistan
 (Iman Mehmandoust)

2019, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/b229m/ | Aplikovaná informatika / Služby - výzkum, řízení a inovace (angl.) | Theses on a related topic

IT Services of the Smart City
 (Terézia Kazičková)

2017, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kigls/ | Aplikovaná informatika / Služby - výzkum, řízení a inovace | Theses on a related topic

Sociální a ekonomické aspekty udržitelné mobility v konceptu Smart
 (Tomáš Jungwirth)

2017, Diplomová práce, Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty) / České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id//ogpjqs// | Řízení rozvojových projektů / Projektové řízení inovací v podniku | Theses on a related topic

Socio-ekonomická analýza ukazatelů SMART City vybraných měst v České republice
 (Daniela ČERMÁKOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//fn94ez// | Ekonomika a management / | Theses on a related topic

Městská cyklistika jako součást konceptu Smart City
 (Michal Vítek)

2019, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/81206 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod | Theses on a related topic

Aktuální stav a potenciál konceptu SMART City v malých a středně velkých statutárních městech České republiky
 (Radim Staněk)

2018, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/78456 | Ekonomie a hospodářská správa / Regionalistika a veřejná správa | Theses on a related topic

Koncept smart city jako nástroj zvyšování kvality života
 (Jan Kolář)

2020, Diplomová práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/pohth/ | Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů | Theses on a related topic

Smart cities v Česku: kritická reflexe
 (Lucia HÝLLOVÁ)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//1orpbg// | Geografie / Ekonomická geografie a regionální rozvoj | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 11 theses)